Wij hebben het voor jou

VELD

VELTEM

Pastoor De Clerckstraat 1 3020 Herent | info@veld-veltem.be | 016 15 27 50

Instagram Outline Logo
Facebook Circled
Circle Shape Outline
Teacher Outline Icon
Circle Shape Outline
Student Outline Icon
Circle Shape Outline
Man with child icon

WELKOM

Veld is een gloednieuwe eerstegraadsschool in hartje Veltem-Beisem die ​haar deuren opende op 1 september 2023.

We gingen van start met 3 klassen in het 1ste jaar: 1A Latijn, 1A Flex en 1B.


Volgend schooljaar breiden we uit: onze leerlingen gaan naar het 2de ​jaar en we ontvangen een nieuwe groep leerlingen in het 1ste jaar.


Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

Locatie

De school is gevestigd in de gebouwen van het klooster van de zusters Annonciaden. Fase 1 van de bouwwerken is afgerond in mei 2023. Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan fase 2. Volgens de planning zullen deze werken afgerond zijn in de zomer van 2024.


Op het domein vind je ook nog de assistentiewoningen van de zusters Annonciaden, de PDC-basisschool en het kinderdagverblijf De Bengeltjes.

Video Play Button on Isolated Background
Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

BOUWSTENEN

Het project van de school is gebaseerd op 3 bouwstenen:

EEN SCHOOL MET EEN BREDE EERSTE GRAAD

Geometric Angled Teardrop Shape

EEN SCHOOL DIE LOKAAL VERANKERD IS

White Circle Vector

EEN SCHOOL

IN VERBINDING

MET HET

BASISONDERWIJS

Geometric Quarter Circle Shape

In Veld nemen we de tijd om leerlingen te observeren en te oriënteren.

Dat doen we vanuit het concept ‘gemoderniseerde eerste graad KSLeuven’. Samen gaan we op zoek naar de krachten en talenten van onze leerlingen en geven we hen een duwtje in de rug.

Veld is geworteld in het landelijke Veltem. Jongeren vinden er een tweede thuis, dicht bij huis. Samen met de levendige, lokale gemeenschap zetten we in op samenwerking op het vlak van infrastructuur en inhoud. Het rijke aanbod aan initiatieven binnen het dorp zien we als een opportuniteit om aansluiting te vinden met verschillende studiedomeinen.

Veld is een school die vanuit het basisonderwijs de schakel vormt naar de bovenbouw. We zorgen voor continuïteit in schoolloopbaan, leeromgeving en begeleiding.

We zorgen ervoor dat onze jongeren stevig in hun schoenen staan om de stap te maken naar de tweede graad in het secundair onderwijs.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

VISIE OP LEREN

Simple Chat Bubble

LEREN

DENKEN

Theoretische kennis

Heb ik het begrepen
Drawn Right Arrow
Toelichten
White Circle Spiral Vector

Diepgaand leren

Heart Flag
Toepassen
Drawn Right Arrow
Simple Chat Bubble
Solid Circle

Samenvatting

LEREN DOEN

Praktische

kennis

Simple Chat Bubble

JEZELF

LEREN

KENNEN

Kan ik het toepassen

ve

lD

Label Design
Heart on Hand Icon

Gesteund, geïnspireerd, gestuurd, gemotiveerd door je leerkrachten...

Label Design
Brain

met vertrouwen in je groeimogelijkheden...

Label Design
Shaking Hands Icon
Label Design

en samen met anderen...

Label Design
Work Cooperation Company Gears Business Multiply Line

je eigen leerproces stapsgewijs

in handen nemen,...

Label Design
Light Bulb Icon

ervaren dat het leuk kan zijn om moeite te doen...

Label Design
Heart Flag

en zo je eigen weg ontdekken.

Label Design
Label Design
Label Design
Label Design
Label Design

In Veld staat het leren centraal.


We integreren verschillende vormen van kennis: we investeren in een stevige theoretische kennisbasis (leren denken), verbinden die met toepassingsgerichte vaardigheden (leren doen) en leren leerlingen reflecteren (jezelf leren kennen).


We kiezen voor een integratie én evenwicht van deze componenten.


Diepgaand leren ontstaat wanneer leerlingen, in relatie met anderen nieuwe kennis integreren met de kennis waar ze al over beschikken en hierbij reflecteren over hun leerproces.


Zo zorgen we ervoor dat leerlingen competent en zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right
Video Play Button on Isolated Background

1A

Leerlingen die in het basisonderwijs hun getuigschrift behalen starten (meestal) in 1A. Het programma bestaat uit basisvorming, horizonuren en keuze-uren.

In de basisvorming krijgen de leerlingen een stevige algemene vorming. Leerlingen worden ​uitgedaagd en gestimuleerd en verkennen zo hun mogelijkheden. Voor sommige vakken ​werken we vakoverschrijdend zodat leerlingen de verbinding tussen de vakken ontdekken:

 • Beeld en Muziek worden samengebracht in het vak ‘Artistieke vorming’.

In de horizonuren doorlopen leerlingen verschillende modules en ontdekken ze studiedomeinen als STEM, Taal en cultuur, Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn.

Daarnaast krijgen leerlingen ook het vak ‘Mens en samenleving’. In dit vak reflecteren ze over hun ervaringen binnen de horizonmodules. Bovendien begeleidt de leerkracht de leerlingen in een groeiproces naar meer zelfredzame en kritische burgers.

Dankzij de horizonuren leren leerlingen waar hun interesses liggen en kunnen ze meer bewust hun studiekeuze maken.

Naast de basisvorming en de horizonuren maken de leerlingen een keuze voor Flex of Latijn.

In Flex gaan we verder aan de slag met de vakken wiskunde, Nederlands en Frans.

Nood aan meer uitdaging? Of liever toch wat extra herhaling? In de flexuren kiezen leerlingen hun eigen traject.

Ze beslissen ook zelf in welke volgorde ze opdrachten afwerken en of ze al dan niet een instructiemoment bijwonen. Waar nodig worden ze hierin bijgestuurd door hun leerkracht.

Door deze aanpak leren leerlingen nog beter te plannen en hun werk te organiseren.

In de optie Latijn maken leerlingen kennis met ​de taal, cultuur en de leefwereld van de ​Romeinen. Ze verdiepen zich in de geheimen ​van de Latijnse taal, leren heel wat ​woordenschat en ontdekken de invloed van ​het Latijn op moderne talen. Leerlingen kiezen ​voor deze optie als ze geïnteresseerd zijn in ​taal, geschiedenis en kunst. Naast ​belangstelling voor deze aspecten hebben ze ​ook een flinke dosis doorzettingsvermogen ​nodig om dagelijks te studeren.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen starten in 1B. Deze leerlingen krijgen in kleine klasgroepen een aangepast programma. Hun pakket is samengesteld uit basisvorming, horizonuren en keuze-uren.


In de basisvorming werken leerlingen op een aangepast tempo aan de algemene vakken. Ze worden gestimuleerd en, waar nodig, bijgewerkt. Voor sommige vakken werken we vakoverschrijdend zodat de leerlingen de verbinding tussen de vakken ontdekken:

 • Natuurwetenschappen en aardrijkskunde vormen samen het vak ‘Natuur en ruimte’.
 • Beeld en Muziek worden samengebracht in het vak ‘Artistieke vorming’.

1B

In de horizonuren ontdekken leerlingen verschillende beroepsprofielen. Ze gaan regelmatig op bezoek bij ondernemingen of vakmensen en ontdekken zo welke beroepsmogelijkheden er zijn. De leerlingen linken deze bezoeken aan de studiedomeinen en reflecteren hoe boeiend ze bepaalde domeinen vinden. Zo leren leerlingen waar hun interesses liggen en kunnen ze meer bewust een studiekeuze maken.

Naast de basisvorming en de horizonuren krijgen de leerlingen ook een keuzepakket:

 • Digilab
 • Sportlab
 • Crealab


25u / week

5u / week

2u / week

Minor

Major

Algemene ​basisvorming

Plus, add, more, read more, button, circle, ui, interface
Plus, add, more, read more, button, circle, ui, interface

Keuze uit:

 • Klassieke talen
 • Moderne talen en ​wetenschappen

Keuze uit:

 • Grieks
 • Boost (Frans + wiskunde)
 • Kompas 1 (Economie + STEM)
 • Kompas 2 (Maatschappij en ​welzijn + artistieke vorming)
Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

2A

22u / week

5u / week

5u / week

Basisoptie

Economie en organisatie

Basisoptie

Maatschappij en welzijn

Algemene ​basisvorming

Plus, add, more, read more, button, circle, ui, interface
Plus, add, more, read more, button, circle, ui, interface

2B

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

uurrooster


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.15

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

9.00

Les

Les

Les

Les

Les

9.50

Les

Les

Les

Les

Les

10.40

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.55

Les

Les

Les

Les

Les

11.45

Les

Les

Les

Les

Les

12.35

Klastijd

Pauze


Pauze

Pauze

13.25

Les

Les


Les

Les

14.15

Les

Les


Les

Les

15.05

Pauze