Wij hebben het voor jou

VELD

VELTEM

Pastoor De Clerckstraat 1 3020 Herent | info@veld-veltem.be | 016 15 27 50

Instagram Outline Logo
Facebook Circled
Circle Shape Outline
Teacher Outline Icon
Circle Shape Outline
Student Outline Icon
Circle Shape Outline
Man with child icon

WELKOM

Veld is een gloednieuwe eerstegraadsschool in hartje Veltem-Beisem die ​haar deuren opende op 1 september 2023.

We gingen van start met 3 klassen in het 1ste jaar: 1A Latijn, 1A Flex en 1B.


Volgend schooljaar breiden we uit: onze leerlingen gaan naar het 2de ​jaar en we ontvangen een nieuwe groep leerlingen in het 1ste jaar.


Ben je nieuwsgierig en denk je erover om in te schrijven voor schooljaar ​2024-2025? Wij organiseren een opendeurdag op zaterdag 9 maart. ​Inschrijven voor deze opendeurdag kan via deze link.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

OPENDEUR

DAG

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

Ben je nieuwsgierig en denk je erover om in te schrijven voor schooljaar 2024-2025?

Op zaterdag 9 maart organiseren we onze opendeurdag.


Een bezoek aan de opendeurdag start met een korte infosessie in de kerk van Veltem. Aansluitend kan ​je op ontdekking in ons schoolgebouw en krijg je de kans om onze leerkrachten en leerlingen te ​ontmoeten.


Om rekening te houden met de capaciteit van de kerk en de school vragen we om vooraf in te ​schrijven. Maak hiervoor gebruik van dit formulier.

Black Circle Shape
Black Circle Shape

Locatie

De school is gevestigd in de gebouwen van het klooster van de zusters Annonciaden. Fase 1 van de bouwwerken is afgerond in mei 2023. Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan fase 2. Volgens de planning zullen deze werken afgerond zijn in de zomer van 2024.


Op het domein vind je ook nog de assistentiewoningen van de zusters Annonciaden, de PDC-basisschool en het kinderdagverblijf De Bengeltjes.

Video Play Button on Isolated Background
Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

BOUWSTENEN

Het project van de school is gebaseerd op 3 bouwstenen:

EEN SCHOOL MET EEN BREDE EERSTE GRAAD

Geometric Angled Teardrop Shape

EEN SCHOOL DIE LOKAAL VERANKERD IS

White Circle Vector

EEN SCHOOL

IN VERBINDING

MET HET

BASISONDERWIJS

Geometric Quarter Circle Shape

In Veld nemen we de tijd om leerlingen te observeren en te oriënteren.

Dat doen we vanuit het concept ‘gemoderniseerde eerste graad KSLeuven’. Samen gaan we op zoek naar de krachten en talenten van onze leerlingen en geven we hen een duwtje in de rug.

Veld is geworteld in het landelijke Veltem. Jongeren vinden er een tweede thuis, dicht bij huis. Samen met de levendige, lokale gemeenschap zetten we in op samenwerking op het vlak van infrastructuur en inhoud. Het rijke aanbod aan initiatieven binnen het dorp zien we als een opportuniteit om aansluiting te vinden met verschillende studiedomeinen.

Veld is een school die vanuit het basisonderwijs de schakel vormt naar de bovenbouw. We zorgen voor continuïteit in schoolloopbaan, leeromgeving en begeleiding.

We zorgen ervoor dat onze jongeren stevig in hun schoenen staan om de stap te maken naar de tweede graad in het secundair onderwijs.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

VISIE OP LEREN

Simple Chat Bubble

LEREN

DENKEN

Theoretische kennis

Heb ik het begrepen
grunge arrow
Toelichten
White Circle Spiral Vector

Diepgaand leren

Heart Flag
Toepassen
grunge arrow
Simple Chat Bubble
Solid Circle

Samenvatting

LEREN DOEN

Praktische

kennis

Simple Chat Bubble

JEZELF

LEREN

KENNEN

Kan ik het toepassen

ve

lD

Label Design
Heart on Hand Icon

Gesteund, geïnspireerd, gestuurd, gemotiveerd door je leerkrachten...

Label Design
Brain

met vertrouwen in je groeimogelijkheden...

Label Design
Shaking Hands Icon
Label Design

en samen met anderen...

Label Design
Work Cooperation Company Gears Business Multiply Line

je eigen leerproces stapsgewijs

in handen nemen,...

Label Design
Light Bulb Icon

ervaren dat het leuk kan zijn om moeite te doen...

Label Design
Heart Flag

en zo je eigen weg ontdekken.

Label Design
Label Design
Label Design
Label Design
Label Design

In Veld staat het leren centraal.


We integreren verschillende vormen van kennis: we investeren in een stevige theoretische kennisbasis (leren denken), verbinden die met toepassingsgerichte vaardigheden (leren doen) en leren leerlingen reflecteren (jezelf leren kennen).


We kiezen voor een integratie én evenwicht van deze componenten.


Diepgaand leren ontstaat wanneer leerlingen, in relatie met anderen nieuwe kennis integreren met de kennis waar ze al over beschikken en hierbij reflecteren over hun leerproces.


Zo zorgen we ervoor dat leerlingen competent en zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right
Video Play Button on Isolated Background

1A

Leerlingen die in het basisonderwijs hun getuigschrift behalen starten (meestal) in 1A. Het programma bestaat uit basisvorming, horizonuren en keuze-uren.

In de basisvorming krijgen de leerlingen een stevige algemene vorming. Leerlingen worden ​uitgedaagd en gestimuleerd en verkennen zo hun mogelijkheden. Voor sommige vakken ​werken we vakoverschrijdend zodat leerlingen de verbinding tussen de vakken ontdekken:

 • Natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde vormen samen het vak ‘Natuur, ruimte ​en techniek’.
 • Beeld en Muziek worden samengebracht in het vak ‘Artistieke vorming’.

In de horizonuren doorlopen leerlingen verschillende modules en ontdekken ze studiedomeinen als STEM, Taal en cultuur, Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn.

Daarnaast krijgen leerlingen ook het vak ‘Mens en samenleving’. In dit vak reflecteren ze over hun ervaringen binnen de horizonmodules. Bovendien begeleidt de leerkracht de leerlingen in een groeiproces naar meer zelfredzame en kritische burgers.

Dankzij de horizonuren leren leerlingen waar hun interesses liggen en kunnen ze meer bewust hun studiekeuze maken.

Naast de basisvorming en de horizonuren maken de leerlingen een keuze voor Flex of Latijn.

In Flex gaan we verder aan de slag met de vakken wiskunde, Nederlands en Frans.

Nood aan meer uitdaging? Of liever toch wat extra herhaling? In de flexuren kiezen leerlingen hun eigen traject.

Ze beslissen ook zelf in welke volgorde ze opdrachten afwerken en of ze al dan niet een instructiemoment bijwonen. Waar nodig worden ze hierin bijgestuurd door hun leerkracht.

Door deze aanpak leren leerlingen nog beter te plannen en hun werk te organiseren.

In de optie Latijn maken leerlingen kennis met ​de taal, cultuur en de leefwereld van de ​Romeinen. Ze verdiepen zich in de geheimen ​van de Latijnse taal, leren heel wat ​woordenschat en ontdekken de invloed van ​het Latijn op moderne talen. Leerlingen kiezen ​voor deze optie als ze geïnteresseerd zijn in ​taal, geschiedenis en kunst. Naast ​belangstelling voor deze aspecten hebben ze ​ook een flinke dosis doorzettingsvermogen ​nodig om dagelijks te studeren.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen starten in 1B. Deze leerlingen krijgen in kleine klasgroepen een aangepast programma. Hun pakket is samengesteld uit basisvorming, horizonuren en keuze-uren.


In de basisvorming werken leerlingen op een aangepast tempo aan de algemene vakken. Ze worden gestimuleerd en, waar nodig, bijgewerkt. Voor sommige vakken werken we vakoverschrijdend zodat de leerlingen de verbinding tussen de vakken ontdekken:

 • Natuurwetenschappen en aardrijkskunde vormen samen het vak ‘Natuur en ruimte’.
 • Beeld en Muziek worden samengebracht in het vak ‘Artistieke vorming’.

1B

In de horizonuren ontdekken leerlingen verschillende beroepsprofielen. Ze gaan regelmatig op bezoek bij ondernemingen of vakmensen en ontdekken zo welke beroepsmogelijkheden er zijn. De leerlingen linken deze bezoeken aan de studiedomeinen en reflecteren hoe boeiend ze bepaalde domeinen vinden. Zo leren leerlingen waar hun interesses liggen en kunnen ze meer bewust een studiekeuze maken.

Naast de basisvorming en de horizonuren krijgen de leerlingen ook een keuzepakket:

 • Digilab
 • Sportlab
 • Crealab


2A

2B

We zijn momenteel volop bezig met de voorbereiding van het ​tweede jaar.


In 2A plannen we een interessant aanbod waarbij leerlingen de ​kans krijgen zich verder te verdiepen in een basisoptie. Ook in 2B ​zorgen we voor een algemeen vormend programma. In elk ​geval zorgen we ervoor dat leerlingen optimaal voorbereid ​worden op de overstap naar de tweede graad.


Begin 2024 publiceren we meer gedetailleerde informatie over ​basisopties en concrete lessentabellen.


Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

uurrooster


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.15

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

9.00

Les

Les

Les

Les

Les

9.50

Les

Les

Les

Les

Les

10.40

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.55

Les

Les

Les

Les

Les

11.45

Les

Les

Les

Les

Les

12.35

Klastijd

Pauze


Pauze

Pauze

13.25

Les

Les


Les

Les

14.15

Les

Les


Les

Les

15.05

Pauze

Pauze


Pauze

Pauze

15.15

Les

Les


Les

Les

16.05

17.00
Avondstudie


Right Pointing Arrow
Right Pointing Arrow

INLOOP

De schooldag start met een variabele inlooptijd vanaf 08.15 uur. Vanaf dan kunnen de leerlingen terecht op school en hebben ze de kans om medeleerlingen te ontmoeten, een les na te kijken of eventueel wat schoolwerk te maken.

STARTUUR

Onderzoek toont aan dat een tienerbrein nood heeft aan meer slaap. Voldoende slapen is noodzakelijk om alert te zijn, problemen op te lossen, stress aan te kunnen en informatie te kunnen opnemen. Slaap is ook essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen en onze cognitieve functies. Om deze redenen kiezen we er bewust voor om de lessen te laten starten om 9u ’s ochtends.

uurrooster

KLASTIJD

Op maandagmiddag plannen we een speciale middagpauze: de eerste helft van de pauze brengen de leerlingen in klasverband samen door. Ze eten samen en er wordt tijd gemaakt om klassikaal een aantal zaken te bespreken. De leerkrachten hebben dan extra aandacht voor groepsvorming en klasgesprekken … maar ook praktische, organisatorische onderwerpen kunnen aan bod komen. Deze middagpauze wordt elke week een beetje anders ingevuld en ook leerlingen kunnen ideeën aanbrengen.

AVONDSTUDIE

Op donderdag voorzien we de mogelijkheid tot avondstudie tot 17.00 uur. Leerlingen kunnen tijdens deze studie werken aan schoolgebonden opdrachten.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

inschrijvingen

Wil je graag inschrijven in Veld? Dat kan!


We werken, samen met alle andere scholen van KSLeuven, met een algemeen aanmeldsysteem. Alle informatie kan je terugvinden op de website: www.aanmelden.school.


Wil je na de toekenning van de plaatsen toch nog inschrijven in onze school? Neem dan contact op via info@veld-veltem.be

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

personeel

In Veld kunnen we rekenen op erg professionele en ervaren personeelsleden. Samen staan ze garant voor kwaliteitsvol onderwijs.

Voor schooljaar 2023-2024 zijn alle functies ingevuld.

Heb je zin om in de toekomst deel uit te maken van ons team? Dat kan zeker! Mogelijk hebben we tijdens het schooljaar nog extra leerkrachten nodig. En bovendien zullen we in elk geval de school uitbreiden in schooljaar 2024-2025 .

Aarzel dus niet om je cv en motivatiebrief door te sturen naar info@veld-veltem.be

Veld maakt deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven, KSLeuven.

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

FAQ

Wordt de school ooit een zesjarige school?

Neen, Veld zal een eerste-graadsschool blijven. Zo geven we onze leerlingen de kans om de overstap naar het secundair onderwijs te maken in een kleinschalige omgeving. Tegelijk zorgen we ervoor dat onze leerlingen hun talenten en interesses ontdekken zodat ze voorbereid zijn om de overstap naar de tweede graad te maken.


Goed om weten is dat door de modernisering van het secundair onderwijs heel wat leerlingen van school veranderen na een eerste graad. Bovendien maken alle leerlingen een studiekeuze op het einde van de eerste graad: dat maakt dat in andere scholen klassen gemengd worden bij de start van de tweede graad. Het is dus zeker niet vreemd om dan in te stromen.

Kan je instromen in het tweede jaar?

Voor schooljaar 2024-2025 hebben we nog enkele beschikbare plaatsen in het tweede jaar. Je neemt hiervoor contact op met de school via info@veld-veltem.be

Veld is één van de scholen van VZW Comité voor Onderwijs, Annuntiaten Heverlee.

Tot welk bestuur hoort de school?

Wat is de capaciteit van de school?

In schooljaar 2023-2024 hebben we 2 klassen 1A en 1 klas 1B. Voor schooljaar 2024-2025 moeten we de exacte capaciteit nog vastleggen maar op termijn voorzien we een capaciteit van 280 leerlingen (A-stroom) en 28 leerlingen (B-stroom).

Werken jullie met laptops?

In Veld gebruikt elke leerling een laptop van de school. De school koopt voor elke leerling éénzelfde type toestel aan dat geïntegreerd in de lessen en ook thuis kan gebruikt worden. Voor een toestel met touch en pennetje betaal je een jaarlijkse gebruikers-vergoeding van 100 euro. Voor dit bedrag beschikt de leerling het hele schooljaar over het toestel, ook tijdens vakanties en weekends. Deze prijs omvat ook de installatie, software en de herstellingen en onderhoud binnen garantie. Het is niet mogelijk om met een eigen, elders aangekochte laptop te werken in het laptopproject van onze school.

Waar kunnen Veld-leerlingen terecht na het tweede jaar?

We zorgen ervoor dat elke leerling van Veld de studierichting van zijn keuze kan volgen binnen onze scholengemeenschap KSLeuven. Elke leerling die kiest voor een studierichting binnen KSLeuven garanderen we een plaats. We geven onze leerlingen ook de mogelijkheid om hun school van voorkeur op te geven en proberen daar rekening mee te houden. Uiteraard kunnen Veld-leerlingen ook inschrijven in naburige scholengemeenschappen.

Jullie organiseren ‘hybride dagen’. Wat is dat precies?

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen groeien in zelfstandig-heid en verantwoordelijkheid leren opnemen voor hun leerproces. Daarom organiseren we enkele keren per schooljaar ‘hybride dagen’. De leerlingen komen op deze dagen in de voormiddag gewoon naar school. In de namiddag gaan ze naar huis en werken ze zelfstandig aan duidelijk afgebakende, schoolgebonden digitale opdrachten. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend en maken deel uit van het lessenpakket.

Het lerarenteam maakt van deze halve dagen gebruik om Veld verder vorm te geven en de organisatie nog te versterken.

Zijn GSM’s toegelaten op school?

We bewaken de digitale balans en ​vinden groepsvorming en inter-​menselijk contact belangrijk. ​Daarom kiezen we er voor om het ​gebruik van smartphones op ​school te vermijden.

Leerlingen die een smartphone ​mee naar school brengen, zetten ​deze uit bij de start van de lesdag ​en leggen deze in hun locker. Ze ​schakelen hun smartphone pas na ​school weer in.

Wie tijdens de lesdag zijn/haar ​ouders wil contacteren, doet dit via ​het secretariaat.

Waar kunnen de leerlingen sporten?

Op het domein van de school komt een ruime buitenzone waarop ook een sportterrein wordt aangelegd. Er is plaats voor volleybal en basketbal.

Daarnaast maken we afspraken met de gemeente Herent zodat leerlingen kunnen gebruik maken van de lokale sportinfrastructuur. De lessen lichamelijke opvoeding gaan door in sporthal Ivo Van Damme.

Wie heeft de school ontwikkeld?

Een nieuwe school start je niet alleen.

Vanuit KSLeuven (www.ksleuven.be) werd een coördinatieteam samen-gesteld. Dit team bestond uit Danny Pijls, coördinerend directeur KSLeuven, Lieve Smeulders, coördinatie schoolorganisatie en Inge Delafortrie, coördinator peda-gogische processen.

Een ontwikkelteam zette samen met het coördinatieteam de krijtlijnen van het pedagogisch project uit. Dit team bestond uit enkele leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en experten uit het werkveld.

Organiseren jullie examens?

Ja. We vinden het belangrijk dat leerlingen kansen krijgen en kunnen groeien. Daarom werken we in de A-stroom met een combinatie van gespreide evaluatie en examens.

In de B-stroom krijgen de leerlingen geen examens.

Zijn er in Veld veel toetsen?

In Veld evalueren we heel ​regelmatig en we doen dat op ​verschillende manieren. We ​evalueren immers niet alleen om te ​oordelen of een leerling al dan niet ​slaagt. We gebruiken evaluatie ook ​als instrument om een leerling te ​begeleiden, bij te sturen of te ​oriënteren.

Om die reden maken onze ​leerlingen regelmatig toetsen en ​krijgen ze ook huiswerk.

Hoe ziet jullie zorgbeleid er uit?

We gaan uit van de visie op zorg ​van KSLeuven. We kijken naar onze ​leerlingen vanuit het ​gelijkwaardigheidsprincipe waarbij ​leerlingen gelijke kansen, doelen en ​middelen krijgen. We leggen de ​focus niet op labels maar op de ​onder-steuningsbehoeften van de ​hele groep.

Veld is geen school voor ​buitengewoon onderwijs.

Als startende school zijn onze ​middelen voor verhoogde zorg ​eerder beperkt.

Vrije dagen en vakanties

2023-2024

 • 2 oktober: vrije dag
 • 30 oktober - 3 november: herfstvakantie
 • 25 december - 5 januari: kerstvakantie
 • 2 februari: pedagogische studiedag
 • 12 februari - 16 februari: krokusvakantie
 • 1 april - 12 april: paasvakantie
 • 1 mei: vrije dag
 • 9 mei - 10 mei: Hemelvaartvakantie
 • 20 mei: Pinkstermaandag
Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

VELD-VELTEM

Pastoor De Clerckstraat 1

3020 Veltem-Beisem

info@veld-veltem.be

016 15 27 50


ve

lD

Bold Colorful Memphis Arrows To The Right

VELD-VELTEM

Pastoor De Clerckstraat 1

3020 Veltem-Beisem

info@veld-veltem.be

016 15 27 50