Drie bouwstenen

3 bouwstenen

Onze nieuwe school heeft een stevig fundament en vertrekt vanuit drie bouwstenen:

Een school met een brede eerste graad

In Veld nemen we de tijd om onze leerlingen te observeren en te oriënteren. Dat doen we vanuit het concept ‘gemoderniseerde eerste graad KSLeuven’. Samen gaan we op zoek naar de krachten en talenten van onze leerlingen en geven we hen een duwtje in de rug.

Een school in verbinding met het basisonderwijs

Veld is een school die vanuit het basisonderwijs de schakel vormt naar de bovenbouw. Door het afstemmen van de leerplannen zorgen we voor continuïteit in leeromgeving, zorg en schoolloopbaan. We ploegen, zaaien, durven ploeteren en oogsten in Veld: zo staan onze jongeren stevig in hun schoenen om de stap te maken naar de tweede graad in het secundair onderwijs.

Een school die lokaal verankerd is

Veld is geworteld in het landelijke Veltem waar we actief de verbinding opzoeken met lokale partners. Zo vinden jongeren er een tweede thuis, dicht bij huis. Samen met de levendige, lokale gemeenschap van Veltem zetten we in op een structurele samenwerking op het vlak van infrastructuur en inhoud. Het rijke aanbod aan initiatieven binnen het dorp zien wij als een opportuniteit om aansluiting te vinden met de verschillende studiedomeinen voor participatie.