Leren in onze school

Vanuit een doordachte visie op leren integreren we verschillende vormen van kennis: we investeren in een stevige theoretische basis en het verwerven van kennis (leren denken), verbinden die met toepassingsgerichte vaardigheden (leren doen) en leren leerlingen hoe ze het eigen leerproces in handen kunnen nemen (jezelf leren kennen).
We kiezen bewust voor een integratie én evenwicht van deze drie componenten.
Diepgaand leren ontstaat wanneer leerlingen, in relatie met anderen (leerkrachten, medeleerlingen, derden) nieuwe kennis bewust integreren met de kennis waar ze reeds over beschikken en hierbij reflecteren over hun leerproces.
Op deze manier zorgen we ervoor dat onze leerlingen competent, bekwaam en zelfverzekerd de toekomst tegemoet kijken.