Ontwikkelteam

Een nieuwe school start je niet alleen. Het ontwikkelteam is een team van leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en experts uit het werkveld. Zij zetten samen met het coördinatieteam de krijtlijnen van Veld uit.
Leden ontwikkelteam:
– Els Schillebeecks (zorgcoördinator secundair onderwijs)
– Heidi Rappaport (leerkracht secundair onderwijs)
– Riet Imbrechts (leerkracht secundair onderwijs)
– Marijke Martens (leerkracht basisonderwijs)
– Liesbeth Clerckx (leerkracht secundair onderwijs)
– William Everaerts (stagiair)
– Ann Cornelis (projectcoördinator cognitief begaafde leerlingen)
– Ellen Maeckelberghe (leerkracht basisonderwijs)