Studieaanbod

*studieaanbod 2de jaar onder voorbehoud

1A

Basisvorming

We vinden een goede basisvorming heel belangrijk en voorzien dan ook een stevige algemene vorming in de verschillende vakken. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd en verkennen zo hun mogelijkheden.  De modernisering laat ook ruimte voor vakoverschrijdend werken. Het interdisciplinair werken legt de nadruk op de verbindende inhouden tussen de verschillende vakken.

We richten 2 clusters in in de basisvorming:

  • De vakken natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde vormen samen het nieuwe vak: ‘Natuur, ruimte en techniek’.
  • De vakken Beeld en Muziek worden samengebracht in het nieuwe vak ‘Artistieke vorming’.

Horizonuren

In de horizonuren zorgen we voor een open blik op de wereld en op de verschillende studiedomeinen. Leerlingen doorlopen verkennende modules en worden telkens ondergedompeld in een ander domein: STEM, Taal en cultuur, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Durfmodule.

Naast deze modules krijgen leerlingen ook een nieuw vak: Mens en samenleving. In dit vak gaan ze terugblikken en nadenken over hun ervaringen binnen de horizonmodules. De leerkracht Mens en samenleving doorloopt met de leerlingen dit verkennende en reflecterende traject. Hij/zij is niet noodzakelijk de klastitularis maar geeft minstens nog  één ander vak in de klas.

Dankzij de horizonuren leren leerlingen waar hun interesses liggen, ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en staan ze sterker in hun keuze voor een major en minor in het tweede jaar.

Keuze-uren

Optie Flex

In de flexuren gaan leerlingen verder aan de slag voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans. Ze krijgen de kans hun eigen traject te kiezen, leren plannen en zichzelf in te schatten en worden hierin intensief begeleid door hun leerkrachten. Leerlingen die dat wensen kunnen tijdens instructiemomenten de leerstof (opnieuw) uitgelegd krijgen. Leerlingen beslissen zelf in welke volgorde ze opdrachten afwerken en op welk niveau of tempo ze aan de slag gaan. Waar nodig worden ze hierin bijgestuurd door hun leerkrachten. In de flexuren kunnen leerlingen extra uitleg maar ook extra uitdaging vinden.

Optie Latijn

Leerlingen maken kennis met de taal, cultuur en de leefwereld van de Romeinen. Ze verdiepen zich in de geheimen van de Latijnse taal en ontdekken de invloed ervan op moderne talen zoals Frans, Spaans en Italiaans. Leerlingen kiezen voor deze optie als ze geïnteresseerd zijn in taal, geschiedenis en kunst. Naast belangstelling voor deze aspecten hebben ze ook een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om dagelijks te studeren.

1B

1B – 2A – 2B

De lessentabellen voor 2A en 2B volgen binnenkort.