Uurregeling

Inlooptijd

De schooldag start met een variabele inlooptijd vanaf 08.15 uur. Vanaf dan kunnen de leerlingen terecht op school en hebben ze de kans om medeleerlingen te ontmoeten, een les na te kijken of eventueel wat schoolwerk te maken.

Startuur

Onderzoek toont aan dat een tienerbrein nood heeft aan meer slaap. Voldoende slapen is noodzakelijk om alert te zijn, problemen op te lossen, stress aan te kunnen en informatie te kunnen opnemen. Slaap is ook essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen en onze cognitieve functies. Om deze redenen kiezen we er bewust voor om de lessen te laten starten om 9u ’s ochtends.

Pauzes

Zowel in de voor- als de namiddag plannen we een korte pauze.
Leerlingen brengen hun middagpauzes op een ontspannende en aangename manier door. In de buitenzone kunnen ze sporten, een praatje slaan, spelen … Voor leerlingen die dat nodig hebben voorzien we een stille studieruimte. We organiseren bovendien enkele vrijblijvende middagactiviteiten. In de bevraging geven leerlingen aan vooral geïnteresseerd te zijn in sportwedstrijden, STEM-activiteiten en crea-activiteiten. Er is ook interesse in een schoolbibliotheek.
Leerlingen die in de buurt van de school wonen, kunnen ook thuis gaan eten.

Klastijd

Op maandagmiddag plannen we een speciale middagpauze: de eerste helft van de pauze brengen de leerlingen in klasverband samen door. Ze eten samen en er wordt tijd gemaakt om klassikaal een aantal zaken te bespreken. De leerkrachten hebben dan extra aandacht voor groepsvorming en klasgesprekken … maar ook praktische, organisatorische onderwerpen kunnen aan bod komen. Deze middagpauze wordt elke week een beetje anders ingevuld en ook leerlingen kunnen ideeën aanbrengen.

Avondstudie

Op dinsdag en donderdag voorzien we de mogelijkheid tot avondstudie tot 17.00 uur. De avondstudie wordt enkel ingericht als er voldoende leerlingen ingetekend hebben.